Building Your Kapotasana (Level ) Kapotasana Preparatory Poses What are Kapotasana Preparatory Poses? Kapotasana, also known as Pigeon Pose, is […]

Learn How to do Kapotasana / pigeon pose with Master Ajay / Jai Yoga