Building Your Kapotasana (Level ) Kapotasana Preparatory Poses What are Kapotasana Preparatory Poses? Kapotasana, also known as Pigeon Pose, is […]

Pigeon Pose (Kapotasana): How to Do, Benefits & Precautions

Mujer joven en postura de raja kapotasana o rey pigeon pose

Learn How to do Kapotasana / pigeon pose with Master Ajay / Jai Yoga

கபோட்டாசனம் பயன்கள் Benefits of Kapotasana

Pigeon Pose (Kapotasana) Workout Trends